News

vytvarka-pro-deti
Výtvarka pro děti

Výtvarník – klasická výtvarná dílna vedená Lucií Třešňákovou, která vystudovala na SOŠ řezbářství, tvarování, restaurování ……..