Atletika II.

Popis činnosti: Základní pohybová průprava (ve spolupráci se Spartakem).

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. V ceně nejsou zahrnuty oddílové poplatky. Září až Říjen – Městský stadión, Listopad až březen – ZŠ Komenského. Kroužek vede Mikešová B., Ryneš J. Určeno pro předškoláky (nutný doprovod), 1 – 9.tř., mládež.

Začíná se 20. 9. 2019 – hlásit se u p. Ryneše