Atletika III. přípravka mladší

Popis činnosti: Základní pohybová průprava (ve spolupráci se Spartakem).

Hra v raném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.

V ceně nejsou zahrnuty oddílové poplatky. Září až říjen – Městský stadión, listopad až březen – sokolovna.

Kroužek vede Michalíková R.,

Určeno pro předškoláky, 1 – 3.tř.

Začínáme v září – hlásit se u p. Michalíkové (tel. 777 974 012)