Život v zahradě – přírodovědný kroužek

Kroužek pro děti od 1. do 9. třídy

Přírodovědný kroužek, bádání, ekologie, poznávání našeho okolí, výlety, exkurze.

Zaměříme se na život v naší zahradě u domečku MDDM, budeme instalovat krmítka, ptačí budky, domečky pro hmyz, sít a sázet, pečovat o „džungli“.

Budeme se učit, jak se stát aktivním a zodpovědným  občanem v oblasti životního prostředí a mezilidských vztahů.

Budeme rozvíjet motivaci a schopnosti měnit náš svět k lepšímu.

Budeme pracovat na samostatných projektech, kde i chyba je v pořádku, protože vede k získání nových zkušeností.

Naučíme se, jak šetřit životní prostředí, snižovat svou uhlíkovou stopu, šetřit peníze.

Budeme chodit do přírody, na exkurze, výlety.

Kde: MDDM Havlíčkova

Začínáme 7. 10. 2021

 

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. 

Popis činnosti: Základy sportovních aktivit

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.