Život v zahradě – EKOkroužek

Kroužek pro děti od 1. do 9. třídy

Zaměříme se na život v naší zahradě u domečku MDDM, budeme instalovat krmítka, ptačí budky, domečky pro hmyz, sít a sázet, pečovat o „džungli“.

Budeme se učit, jak se stát aktivním a zodpovědným  občanem v oblasti životního prostředí a mezilidských vztahů.

Budeme rozvíjet motivaci a schopnosti měnit náš svět k lepšímu.

Budeme pracovat na samostatných projektech, kde i chyba je v pořádku, protože vede k získání nových zkušeností.

Naučíme se, jak šetřit životní prostředí, snižovat svou uhlíkovou stopu, šetřit peníze.

Budeme chodit do přírody, na exkurze, výlety.

Začínáme 24. 9. 2020

 

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.