Klub táborových příznivců

Popis činnosti: Srazy účastníků letních táborů.

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. Určeno pro vedoucí, praktikanty a rodinné příslušníky našich táborů

Vede: Slováková M.