Kutil

Popis činnosti: Výtvarně rukodělný kroužek. Základy řemesel, ekologie, recyklace, práce s různými druhy nářadí a nástrojů. 

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Kutil

Cílem je podporovat a učit děti pracovat s různými druhy materiálů a nářadí. Rozvíjet estetické cítění. Podporovat rozvoj jemné motoriky, tvořit z přírodnin, recyklovat.

Rozvíjet a prohlubovat naučené činnosti, podporovat vlastní tvořivost.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.