Kutil – Ekodílna

Popis činnosti: Výtvarně rukodělný kroužek.

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Kutílek II.

Cílem je děti seznámit přirozenou cestou s různými druhy materiálů, nářadím a náčiním.

Rozvíjet estetické cítění. Podporovat rozvoj jemné motoriky, tvořit z přírodnin, recyklovat.

Seznámit se se základy řemesel – zpracování ovčího rouna, práce s ker.hlínou, pletení z pedigu, malování velik.vajec voskem.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.  Začínáme 8. 10. 2019