Lodní modeláři

Popis činnosti: Modely řízené vysílačkou.

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. Vede Majer K., kde: klubovna MDDM v KD. Začínáme 1. 10. 2019