Logohrátky

Hraní se slovíčky pro předškoláky a prvňáčky s nácvikem grafomotoriky, vše hravou a zábavnou formou.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. Pro děti 3 – 5 let, vede Míchalová A., Kurzovné 400,-Kč a doplatek za materiál 400,- Kč. Kde: Pondělí: Klubovna MDDM v KD, středa MDDM (Havlíčkova ul.)

Začínáme 30. 9. 2019

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.