Logohrátky

Hraní se slovíčky pro předškoláky a prvňáčky s nácvikem grafomotoriky, vše hravou a zábavnou formou.

NENÍ URČENO PRO DĚTI S DIAGNOSTIKOVANOU VADOU ŘEČI A PRO TY, KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ KLINICKÉHO LOGOPEDA.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.

Pro děti 5 – 6 let

Vede Míchalová A.

Kde: MDDM 

Začínáme 4. 10. 2021 

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.