Magic karetní klub

Popis činnosti: Společná karetní hra MAGIC, sbírání kartiček a herních sad, pořádáme a jezdíme na drafty, určeno dětem a mládeži se znalostí angličtiny. 

Hra v raném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. Karetní kroužek vede Antonín Braniš.

Určeno pro 4. – 9. třídu, mládež a dospělé.

Kde: klubovna MDDM v KD.

Začínáme 6. 10. 2021