Orienťáček

Popis činnosti: Základy sportovních aktivit, orientace v přírodě i ve městě.

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. Určeno pro děti od 1. – 6. třídy, pod vedením Kalinové M. a Liberdové M. Cena je roční. Kde: MDDM zahrada.