Pohybové hry II. – starší děti

Popis činnosti: Základy sportovních aktivit

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Základní náplní kroužku je naučit děti sportovním dovednostem. Schůzky jsou zaměřeny na běžeckou přípravu herní formou.

Hlásit se můžete i v průběhu školního roku, přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. 

Začínáme 6. 10. 2021