Street dance II. pokročilý

Popis činnosti: Street dance, hip-hop, disco dance, break dance. Prohloubení tanečních pohybových schopností, zdokonalování se v gymnastice a zvládnutí akrobatických prvků. 

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. Pohybové aktivity – street dance – mladší, starší, začátečníci. Vede: Ježek P., Pešková V., určeno pro děti od 1. třídy. Kde: MILLS tělocvična.

  1. pololetí: děti 765,- , mládež 850,- 
  2. pololetí: děti 630,- , mládež 700,-

Celkem: děti 1395,- , mládež 1550,-