Střelecký kroužek I.

Popis činnosti: Sportovní střelba ve spolupráci se Sportovně střeleckým klubem Čelákovice z.s.

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.  Kroužek vede Vaniš R. a Vojáčková A., určeno pro děti od 3. – 9. tř., v ceně nejsou zahrnuty poplatky za materiál. Místo: Sportovní střelnice Čelákovice.

KROUŽEK JE NAPLNĚN

Začíná se 18. 9. 2019