Střelecký kroužek I. – PLNĚ OBSAZEN

Popis činnosti: Sportovní střelba ve spolupráci se Sportovně střeleckým klubem Čelákovice z.s.

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Sportovní střelba ve spolupráci se Sportovně střeleckým klubem Čelákovice, z.s.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.  Kroužek vede Vaniš R. a Vojáčková A.

Určeno pro děti od 3. – 9. tř., v ceně nejsou zahrnuty poplatky za materiál. Místo: Sportovní střelnice Čelákovice.

KROUŽEK JE PLNĚ NAPLNĚN (možnost zapsat dítě pouze jako náhradníka po domluvě přímo s p. Vanišem – mail: vanisr@seznam.cz)

Začínáme 16. 9. 2020