Střelecký kroužek II. – PLNĚ OBSAZEN

Sportovní střelba ve spolupráci se Sportovně střeleckým klubem Čelákovice, z.s.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.  Kroužek vede Vaniš R. a Vojáčková A.

Určeno pro děti od 3. – 9. tř., v ceně nejsou zahrnuty poplatky za materiál. Místo: Sportovní střelnice Čelákovice.

KROUŽEK JE PLNĚ NAPLNĚN (možnost zapsat dítě pouze jako náhradníka po domluvě přímo s p. Vanišem – mail: vanisr@seznam.cz)

Začínáme 18. 9. 2020