Táborové muzicírování I. – ZAČÁTEČNÍCI

Popis činnosti: Základy hry na kytaru táborových písniček (nutná znalost základních akordů), používání rytmických nástrojů, zpívání v kolektivu, rozvoj interpretačních dovedností, pro děti od 10 let

Hra v raném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. 

Lekce budou probíhat ve vybraných termínech:

2020 – 4.10., 18.10. 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 20.12.,

2021 – 10.1., 17. 1. 

Vede: Štěpán J.

Kde: MDDM