Taneční – Bublinky

Popis činnosti: Výrazový a moderní tanec.

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. Vede Vrtišková K., Weyrostková R., určeno pro předškoláci,  2.-5. tř. v tělocvičně ZŠ Komenského.