Taneční – Bublinky

Popis činnosti: Výrazový a moderní tanec.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.

Vede Vrtišková K., Weyrostková R., určeno pro 2.-5. tř. 

Kde: tělocvična ZŠ Komenského.

Začínáme: 6. 11. 2020