Taneční – Storm

Popis činnosti: Výrazový a moderní tanec.

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. Vede Zumrová E., Weyrostková R., určeno pro mládež v tělocvičně ZŠ Komenského.