Taneční – STORM

Výrazový a moderní tanec

Hra v raném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.

Vede Zumrová K, určeno pro 6.-9. tř. 

Kde: tělocvična ZŠ Komenského.