Volejbal II.

Popis činnosti: Volejbalový kroužek ve spolupráci s volejbalovým oddílem Čelákovice.

Hra v ranném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. V ceně nejsou zahrnuty oddílové poplatky. Vede Klaudová K., kde: ZŠ Komenského.

Začíná se 11. 9. 2019 – hlásit se přímo u p. Klaudové