Výletník

Výpravy za poznáním, turistika, výlety do přírody i za kulturou

Hra v raném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Budeme pořádat výlety každou sobotu. Není nutné se účastnit každého termínu, přihlášení vždy na konkrétní výlet. 

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu. 

Výpravy se budou konat pravidelně jedenkrát za 14 dnů v sobotu.

Vede: Slovák V., Štěpán J., Slováková M.

Kde: srazy dle pokynů