Výtvarka pro školáky I.

Popis činnosti: Klasická výtvarná výchova. Děti se hravou formou seznamují s výtvarnými technikami. Kroužek vede výtvarnice Lucie Třešňáková. 

Hra v raném dětství je nejlepším základem pro úspěch ve škole. Naše aktivity rozvíjejí kreativitu dítěte, představivost, myšlenkové schopnosti a sociální dovednosti dítěte.

Přihlášku obdržíte na první hodině kroužku přímo od lektora, na základě vyplněné přihlášky vám později zašleme elektronicky podklady pro platbu.