Vážení rodiče, milí přátelé,

od 4.5. je umožněno rozvolnění kroužků. U venkovních je umožněno 20 účastníků, u vnitřních kroužků počet 3. Vstup na venkovní kroužky je podmíněn prohlášením rodičům o negativním testu na SARS-CoV-2. Toto prohlášení si můžete stáhnout:  čestné prohlášení test covid MDDM.

U kroužků v tomto pololetí nebude vybíráno žádné zápisné. 

Přehled otevřených kroužků od 4. 5. 2021 

Kopie - ZÚ od 4. 5. 2021-1
O dalším znovuotevření kroužků Vás budeme informovat, sledujte prosím naše webové stránky. 

V případě zájmu můžete nadále své děti přihlašovat do našich kroužků, pedagogové a další pracovníci jsou vám k dispozici v budově MDDM nebo na emailové adrese:                info@mddmcelakovice.cz. 

N.Pokorná, ředitelka MDDM Čelákovice.

  • V návaznosti na nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, se na kroužcích MDDM Čelákovice, příspěvková organizace, budou nosit roušky ve všech kroužcích, které jsou ve vnitřních prostorách. Vyjma kroužků pro předškolní děti, žáky 1. stupně, účastníky sportovních kroužků (ty se momentálně mohou konat pouze venku, vnitřní tělocvičny nejsou otevřeny).Činnost MDDM Čelákovice, p.o. se bude řídit aktuální situací v rámci Covid-19 a nařízením zřizovatele.

OFICIÁLNÍ SDĚLENÍ MŠMT

 

 

Do konce září je možné zažádat o vrácení poměrné části zápisného. Vyplněnou žádost pošlete na mail: info@mddmcelakovice.cz