Z důvodu zhoršené epidemiologické situace a doporučení krizového štábu města Čelákovic jsou zrušeny všechny akce pro veřejnost (Advent na zahradě, Mikuláš na zahradě). 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic č. 1, 26.11. 2021

Kroužky a programy pro základní školy zůstávají nezměněny. 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021

Informace k provozu od 1.11. 2021

Od pondělí 1.11. 2021 nejsou platné žádné změny, kroužky a činnost MDDM funguje jako obvykle, jen s určitými všeobecnými hygienickými nařízeními:

  • roušky ve všech společných vnitřních prostorách (šatny, chodby, toalety…)
  • dodržování rozestupů 
  • v učebně, při výuce, v tělocvičně roušky nutné nejsou
  • očkovaní vedoucí nemusí mít roušky (v našem případě se jedná o většinu vedoucích kroužků), neočkovaní musí mít ochranu dýchacích cest po celou dobu kontaktu s dětmi, nebo mít platný test
  • vstup na kroužky není podmíněn testem nebo očkováním

U hromadných akcí (například Večerní běh):

  • roušky ve všech vnitřních prostorech (prezence, šatny, chodby, toalety apod.)
  • potvrzení o testu či očkování v písemné podobě
  • konzumace občerstvení pro závodníky lze konzumovat bez roušky, při čekání na výdej rouška

Uvedené informace se mohou v průběhu času měnit, proto prosím sledujte naše webové stránky.

MŠMT zatím nevydalo žádné oficiální stanovisko k opatření k  datu 1.11. 2021.

 

Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021 

 

 

 

 

 

OFICIÁLNÍ SDĚLENÍ MŠMT