Covid

Vážení rodiče, milí přátelé,

z nařízení zřizovatele dle usnesení Krizového štábu města Čelákovice ze dne 8. 10. 2020 je od 12. – 25.10. 2020 přerušen provoz MDDM a jsou zrušeny všechny akce bez ohledu na počet účastnících se osob. 

Dne 1. října 2020 vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje nařízení č. 7/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 25. října 2020 do 23:59 hod. následující mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje  omezení provozu středisek volného času (MDDM) spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V případě zájmu můžete nadále své děti přihlašovat do našich kroužků, pedagogové a další pracovníci jsou vám k dispozici v budově MDDM nebo na emailové adrese info@mddmcelakovice.cz. 

Moc nás to všechny mrzí, ale o to víc se na vás budeme těšit. Zachovejte nám přízeň a doufejme, že se brzy na akcích a kroužcích sejdeme. Samozřejmě, že se budeme snažit zmeškané hodiny nahradit, nebo upravit zápisné.

Všechny kroužky jsou do odvolání  ZRUŠENY

N.Pokorná, ředitelka MDDM Čelákovice.

Pozn.:

  • V návaznosti na nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, se na kroužcích MDDM Čelákovice, příspěvková organizace, budou nosit roušky ve všech kroužcích, které jsou ve vnitřních prostorách. Vyjma kroužků pro předškolní děti, žáky 1. stupně, účastníky sportovních kroužků.
  • Činnost MDDM Čelákovice, p.o. se bude řídit aktuální situací v rámci Covid-19 a nařízením zřizovatele.
 
Důležité odkazy:
 

 

 

Do konce září je možné zažádat o vrácení poměrné části zápisného. Vyplněnou žádost pošlete na mail: info@mddmcelakovice.cz