Vážení rodiče, milí přátelé,

na základě usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 je zakázaná osobní účast žáků v našem vzdělávání. Všechny kroužky jsou zrušeny na základě tohoto rozhodnutí až do odvolání. 

O dalším znovuotevření kroužků Vás budeme informovat, sledujte prosím naše webové stránky. 

V případě zájmu můžete nadále své děti přihlašovat do našich kroužků, pedagogové a další pracovníci jsou vám k dispozici v budově MDDM nebo na emailové adrese:                info@mddmcelakovice.cz. 

N.Pokorná, ředitelka MDDM Čelákovice.

  • V návaznosti na nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, se na kroužcích MDDM Čelákovice, příspěvková organizace, budou nosit roušky ve všech kroužcích, které jsou ve vnitřních prostorách. Vyjma kroužků pro předškolní děti, žáky 1. stupně, účastníky sportovních kroužků (ty se momentálně mohou konat pouze venku, vnitřní tělocvičny nejsou otevřeny).Činnost MDDM Čelákovice, p.o. se bude řídit aktuální situací v rámci Covid-19 a nařízením zřizovatele.

OFICIÁLNÍ SDĚLENÍ MŠMT

 

 

 

Do konce září je možné zažádat o vrácení poměrné části zápisného. Vyplněnou žádost pošlete na mail: info@mddmcelakovice.cz