Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Co nabízíme

Zájmové kroužky, kurzy kluby MDDM 2018/19

MDDM Čelákovice - informace o začátku školního roku - aneb návod, jak úspěšně zahájit činnost v celoročních „Zájmových útvarech“ tj. v kroužcích, kurzech a klubech (zkráceně v ZÚ):

více »

Tvořílek NOVINKA

Výtvarný kroužek pro předškoláky a děti 1.-3. třída

více »

Atletika

Atletika má v Čelákovicích spoustu příznivců a vynikající úspěchy. Spolupracujeme při výchově budoucích sportovců s Atletickým svazem Spartak. Určena je předškolním dětem (s doprovodem), a dětem 1. - 9. Ročníků, každá středa a pátek od 17.00 do 19.00 hodin v tělocvičně ZŠ Komenského ( v září a říjnu na tartanu u bazénu)

více »

Divadelní kroužek Divadlo od paty až k hlavě

Děti se budou učit využívat různých technik hraní, vytvoří si vlastní kostýmy i kulisy, budou se podílet na scénářích i režii.

více »

Fotodesign

Účastníci se zde naučí pracovat s digitální fotografií, zpracovávání a úpravu fotografií.

více »

Hraboši

Zájmový útvar se zabývá historií a vyřezáváním pod vedením Jaroslava Stracha. V jarních a letních měsících navštěvujeme různé historické lokality – zaniklé vesnice, tvrze a hrádky, na kterých povrchovým sběrem nalézáme pravěké a středověké úlomky různých nádob a částí nástrojů.

více »

Kutílek

Výtvarná dílna pro předškoláky a školáky 1. - 3. ročníků a 3. - 5. ročníků

více »

Košíkování

Vede Alena Borovičková.

více »

Magic The Gathering

Na kroužku hrajeme všechny různé formáty hry Magic. Mezi jeho členy je nejoblíbenější Standard, vedoucí kroužku pak rádi hrají Modern.

více »

Paličkování

Vede Alice Cyrínová.

více »

Plavání

Výcvik probíhá pravidelně každý pátek od 22.9. 2017

více »

Pohybové hry

Pohybové hry jsou významným psychomotorickým prostředkem, rozvíjíme zde určitou pohybovou schopnost dítěte v jednotlivých aktivitách.

více »

Taneční skupina Lentilky

Vede Radka Weyrostková.

více »

Turistický oddíl Medvědi

Turistický oddíl Medvědi

více »