Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Bocce - nový sportovní kroužek

Vede Martina Slováková a Eva Krausová

Bocce je italská obdoba petangue. Hraje se s většími koulemi nebo koženými míčky.

Scházíme se každou středu od 16.00 do 17.00 v tělocvičně Mills.

Hra je určena pro sportovce s mentálním znevýhodněním. Toto je podmínkou pro registraci sport. kroužku u Českého hnutí speciálních olympiád.

V našem kroužku jsou vítáni všichni, kdo mají zájem o tuto hru - děti, mládež, dospělí.

Do kroužku se můžete přihlásit i během roku, není kapacitně omezen.

http://www.specialolympics.cz/sport/bocce