Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Kutil

Výtvarná dílna pro školáky 3. - 9. ročníku.

Cílem je děti seznámit přirozenou cestou s různými druhy materiálů, nářadím a náčiním. Rozvíjet estetické cítění pozorováním okolního světa, inspirovat se zejména přírodou. Učit děti přírodu vnímat jako nedílnou součást života a podporovat kladný vztah k ochraně životního prostředí. Tvořit z přírodnin a recyklovat. Využívat odpadových materiálů pro další zpracování. Vždy se dá z něčeho starého vyrobit něco nového. Seznamovat se s novými technikami, postupy práce. Rozvíjet vlastní fantazii a uplatnit při tvoření.

Kde: Klubovna u KD (vchod z parkoviště KD)

Kdy: ÚTERÝ 15:30 - 16:30