Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Hraboši

Zájmový útvar se zabývá historií a vyřezáváním pod vedením Jaroslava Stracha. Za dobu trvání kroužku prošlo Hrabošema na 100 dětí. Kroužek spolupracuje s městským muzeem v Čelákovicích. V jarních a letních měsících navštěvujeme různé historické lokality – zaniklé vesnice, tvrze a hrádky, na kterých povrchovým sběrem nalézáme pravěké a středověké úlomky různých nádob a částí nástrojů. Vše odevzdáváme muzeu v Čelákovicích.

Při špatném počasí a v zimních měsících děti vyřezávají z topolové kůry různé postavy lidí, zvířat, lodě, mísy, lžíce, svícny, ozdoby na Vánoce a na Velikonoce. Loutky a jiné předměty k dekoraci.Každý z členů kroužku si na Vánoce odnáší svůj vlastnoručně vyřezaný Betlém.Pro MDDM Čelákovice byly za několik let vyřezány tři Betlémy, které reprezentují Dům dětí na výstavách.

Kde jsme všude vystavovali:

Stará Betlémská kaple, Pachtův palác, Dům U Jednorožce, Celená ulice, Kostel Panny Marie Sněžné, klášter v Jilské ulici, Betlémská kaple po rekonstrukci, Zápy, Dům sociálních služeb Mělník, Toušeň – dům služeb, foto Čelákovice, DDM Čelákovice, Výstaviště Lysá n/L, Karlovy Vary – galerie Duha, knihovna Čelákovice, městské muzeum Čelákovice, bazén Čelákovice, náměstí Čelákovice (při Adventu)

Výlety na kolech v okolí:

Zámek Brandýs n/L, St.Boleslav – archeologické vykopávky u kostela sv. Václava, Čelákovice – pohřebiště upírů, Popovice – zkameněliny, Zápy – Ostrov – tvrz a vykopávky, Toušeň – hrad a hradiště, Toušeňské jezero – acháty, jaspisy, chalcedony, zkamenělé dřevo – stehenní kost od srstnatého nosorožce (darováno muzeu Čelákovice), Káraný – na Jizeře zaniklá tvrz a vesnice Opočín, Sojovice – pískovny – acháty, Lysá n/L – zámecká zahrada, Kostomlaty – hrad mydlovary, Kersko – Dolmen – kostel, zaniklá vesnice a tvrz, v boleslavských lesích mohylové pohřebiště, Kounice – vyhořelý zámek, Velenka – zaniklá tvrz pánů Hřibských – kostel, Vyšehořovice – v pískovcových lomech zkameněliny – středověká tvrz – podzemí – románský kostel – gotická zvonice. Přerov n/L – v příkopech zámku sebrána spousta středověkých střepů a jedna kovová šipka do kuše (vše v muzeu Čel.), Přerovská hůra – hradiště a ve starých lomech zkameněliny - na jižním svahu Hůry byly ve středověku vinice, les Netušil u Přerova – hráze bývalého rybníka, dnes zarostlé lesem, Klánovice – zaniklá ves Žák – základy domů, studny, protržená hráz rybníka – vše zarostlé lesem, Hradešín – románský kostel. Škvorec – hrad, zámek, Příšímasy – kopec Klepec – přírodou vypreparované až 400 tunové balvany, Tísníce – románská basilika, údolí potoka Šembery – hrad Šember, Byšičky – kruhová vesnice a na starém řečišti Labe jsou zbytky mostu, který zničili husité. Nový Šporkův dům – dvůr Karlov, dříve Šporkův chudobinec – zbytky ermitáže sv. Václava založené Šporkem, Dvorce – zaniklý hrádek na viničkách – v pískovně acháty