Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Lodní modeláři

Kroužek ve školním roce 2016 - 17

V letošním školním roce se již můžeme pyšnit úspěchy Jakuba Fridricha, který nás reprezentoval na 49.ročníku Jablonecké kotvy. Kuba se umístil na 13. místě.

Kroužek ve školním roce 2016 – 2017

Ve školním roce 2016 – 2017 se v kroužku  sešlo 9 adeptů lodního modelářství. Je to velký počet na jednoho vedoucího. Zájemců bylo ještě více, ale limitující počet 9 byl dán i velikostí klubovny, aby měl každý svůj vlastní stůl pro stavbu modelu. Pět členů pokračuje z předchozího roku, čtyři jsou noví – začátečníci. Ti začínají stavět plastový model o délce 50 cm ze stavebnice tuzemské produkce. Mohou si vybrat z poměrně široké nabídky. Staví jachtu, policejní člun a torpédový člun. Ti pokročilejší, František, Kuba a Lukáš, si vybrali jako svůj další model rybářský člun. Je to model s plastovým trupem o délce asi 80 cm a spoustou dílů, které je nutné vyřezat z překližky a následně sestavit. Pak tu máme model přístavního člunu, který má také hotový trup z plastu a díly z překližky. Ty jsou ale vyřezané laserovou technologií, takže mají přesný tvar a je potřeba již minimum opracování. Tuto lodičku si vybral Lukáš.  Nejsložitější model je dvoustěžňová jachta, připomínající plachetnici. Tu staví Vojta. Taky je vše již vyřezáno laserem, ale trup se musí postavit klasickou technologií, tj. plaňkováním. Tyto modely jsou ovšem dost složité, stavba bude trvat asi dva roky. V květnu 2017 předpokládáme účast na druhém ročníku soutěže Čelákovický triangl.

Čelákovický triangl

je soutěž rádiem řízených modelů lodí, která byla poprvé uspořádána v roce 2016.  Kluci z kroužku lodních modelářů většinu času tráví v dílně při stavbě modelů. Aby se tato činnost více oživila, vznikl nápad uspořádat pro ně soutěž. Nápad vznikl díky tomu, že na Gradě již několik let pořádá svou soutěž Modelářský klub Brandýs nad Labem. Dalo se tak využít veškeré vybavení a zřízení klubu, které je pro takovou soutěž nezbytné. Tím byl stanoven i den konání soutěže, a to 30. dubna. Aby soutěž měla širší rozsah a nebyla jen pro děti z kroužku, byly propozice soutěže rozeslány domům dětí a mládeže a obdobným zařízením ve Středočeském kraji i v Praze, ale nepřihlásil nikdo. Tak soutěžily jen děti z našeho kroužku, bylo jich pět.

V sobotu ráno, 30. dubna, bylo vše pro soutěžní klání připraveno. Brandýští modeláři postavili 2 soutěžní tratě podle pravidel NAVIGA (mezinárodní modelářská organizace), jak pro jejich soutěž, tak i pro Čelákovický triangl.

Soutěžní trať je rovnostranný trojúhelník, ukotvený ve vodě. Každá strana měří 30 metrů. Na vrcholech a uprostřed jednotlivých stran trojúhelníka jsou branky, tvořené dvěma bójkami, vzdálenými od sebe 1 metr. Těmi pak model v určeném pořadí proplouvá. Každý soutěžící absolvuje tři soutěžní jízdy.  Každá jízda je ukončena zastavením modelu v doku.  Za bezchybnou jízdu získává soutěžící 100 bodů. Do výsledků se započítávají dvě nejlepší, nejhorší jízda se škrtá.  Soutěžící stojí na platě, ke kterému je připevněn přistávací dok, a odtud model ovládá.

V 9 hodin byl na vodu položen první model a začal proplouvat mezi brankami. Postupně soutěžní jízdy absolvovalo všech 5 soutěžích z našeho MDDM. Někomu se dařilo lépe někomu hůře. Nad regulérností soutěže dohlíželi rozhodčí, kteří současně zaznamenávali příslušný počet bodů za projetí jednotlivých branek a závěrečné přistání v doku do výsledkových listin.

V historicky první soutěži Čelákovický triangl zvítězil Vojta Holzman, druhý byl Jakub Fridrich, třetí František Jelínek, pak následoval Richard Komůrka a pátý byl Lukáš Zamrazil.

 

 

 

 

 

 


Kroužek lodních modelářů obnovil svou činnost po 5 letech. Ve školním roce 2014/2015 jsme stavěli 5 motorových modelů na dálkové ovládání. Protože všichni byli nováčci, opět jsme zvolili pro usnadnění stavby plastové modely, které mají již základní části modelu - trup, nástavby a řadu drobných dílů - jako polotovar, který vyžaduje větší či menší opracování. Do začátku června 2015 se podařilo dohotovit 4 modely, které mají kompletně zabudované RC (dálkové) ovládání. Dva modely jsme v polovině června vyzkoušeli společně s rodiči na vodě. Jízdní vlastnosti jsou odpovídající těmto modelům, dostatečně rychlé a dobře ovladatelné.

« předchozí | 1 | 2 | další »
« předchozí | 1 | 2 | další »