Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Turistický oddíl Medvědi

Náš oddíl začal pracovat na jaře roku 1990 v Čelákovicích jako chlapecký turistický oddíl při Okresním domě dětí a mládeže, po zrušení ODDM přešel náš oddíl pod Městský dům dětí a mládeže v Čelákovicích. Od listopadu 1992 jsme do oddílu přibrali i děvčata a nadále pracujeme jako turistický oddíl pro kluky i děvčata od 1. do 9. třídy ZŠ.

Na podzim 1994 vznikla jedna družina Medvědů též v Praze, pro členy-pražáky, kteří dosud na schůzky dojížděli do Čelákovic. Scházíme se na schůzkách v ZŠ Poláčkova, ale někteří zájemci jsou i z jiných ZŠ na Praze 4. Od podzimu 1994 jsme také nově utvořili družinu Medvíďat (pro děti z 1.-3. třídy ZŠ) v Praze a po roce i v Čelákovicích.

Program schůzek Medvíďat vychází ze stejných kořenů jako u starších, pouze je přizpůsoben potřebám a zvláštnostem menších dětí. Medvíďata se pravidelně zúčastňují i oddílových výprav, výletů a letního tábora a tak když povyrostou přecházejí mezi své dobře známé starší kamarády.

Medvíďata (1. - 2.třída)

Kde: MDDM dílna

Kdy: čtvrtek 17:00 - 18:00

Medvědi (3.- 9.třída)

Kde: MDDM sálek

Kdy: čtvrtek 17:00 - 19:00

Náš oddíl

Činnost našeho oddílu se skládá ze schůzek, jednodenních výletů za poznáním Prahy, jednodenních i vícedenních výprav do přírody a třínedělního letního stanového tábora v Čestíně na Kutnohorsku.
Medvíďata se mohou případně zúčastnit dvounedělního letního chatičkového tábora, který pořádáme i pro neoddílové děti u Blatné v Jižních Čechách.

Během roku připravujeme průměrně dvě sobotní či víkendové akce měsíčně, některých z nich se mohou zúčastnit i rodiče a sourozenci členů oddílu.

Předpokládáme, že když se někdo přihlásí do turistického oddílu, tak ho baví nejen nejrůznější hry a soutěže, ale také cestování, turistika a táboření, příroda a trocha sportování.

Každý Medvěd by se měl zúčastnit během školního roku podle svých možností alespoň pěti výprav a výletů a zcela určitě letního tábora, kde nejlépe uplatní veškeré vědomosti a dovednosti získané v oddíle během roku. Takže za školní rok by měl překonat hranici 100 ušlapaných kilometrů, Medvíďata alespoň 50 km.

Podrobnosti o oddíle i spoustu fotografií z činnosti najdete na internetu na našich Medvědích stránkách : www.medvedito.wz.cz

« předchozí | 1 | 2 | další »
« předchozí | 1 | 2 | další »