Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Letní tábor Ostrý

Náš tábor se konal ve dnech 1.-15.7.2016 již po šestnácté v krásné krajině uprostřed lesů na břehu rybníka Ostrý poblíž Blatné v Jižních Čechách. Zúčastnili se ho nejen členové našeho oddílu, ale i další děti z Prahy a Čelákovic.

Hráli jsme různé hry a soutěže na hřišti i v lese, hodně si užili také při jízdě na loďkách i na koních, prohlédli jsme si vodní zámek v Blatné i obrovský kámen -viklan v Kadově, vyráběli korálková zvířátka a náramky, vymýšleli si příběhy v Dračím doupěti, slepovali papírové modely, zpívali a hráli na jednoduché hudební nástroje, stříleli z pušek, vařili na ohni, hráli i stolní tenis, kroket, petanque, přehazovanou, softball a ringo. Letos jsme opět využili i nabídky programů prevence Policie a tři policisté seznámili děti v dopoledním programu s nebezpečím drog, některými kriminalistickými technikami a bezpečným chováním v dopravě.

Všechny tři oddíly motivovaly svůj pobyt celotáborovou mezidružinovou hrou rozčleněnou na etapy. Nejmladší oddíl s názvem „Šmoulové“, střední „Cestování letem světem“ a nejstarší oddíl „Cesta do Afriky“. Také jsme měli karneval, bojovky, sportovní i legrační olympiádu, noční hry, táborové ohně...