Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Za praotcem Vaňkem-Oddílová výprava na vrch Říp – sobota 5. 1. 2008

Již po deváté jsme vyrazili na první oddílovou výpravu v novém roce na vrch Říp. Letos jsme si vyjeli autobusem a pro velký zájem jsme nakonec využili autobusy dva. Celkem se nás na vrcholu Řípu u rotundy sešlo osmdesát šest a to od předškoláků až po dospěláky i poněkud zralejšího věku.

Cestou na vrchol jsme prošli třemi postupovými tábory, kde jsme hledali stopy praotce Vaňka. Také jsme prokazovali znalosti ve zvláštní vlastivědné soutěži „10x odpověz“, kde s plným počtem bodů zvítězil Honza Žižka. Rotundu jsme pak společně objali, s hlubokým uspokojením před ni zabodli osobní vrcholové vlaječky a vychutnali si pocit vítězství nad vlastní pohodlností. Pět členů vrcholového družstva dokonce dorazilo o den dřív a po nočním výstupu přímo u rotundy bivakovalo.

Počasí bylo celkem příjemné, v horní třetině kopce ležel sníh a na zrádné ledovce mnozí upadli. Cestou dolů někteří mladší účastníci tuto ledovku využili jako klouzačku.

Pak jsme si ještě prohlédli zámek Nelahozeves, kde se nám prohlídka velmi líbila. Cestou domů jsme přemýšleli, jaké sněhové podmínky budou na Řípu příští rok.