Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Sraz turistických oddílů-12.-14.6.2009

Třídenní pobyt na naší táborové základně u Čestína na Kutnohorsku je v oddíle na závěr školního roku už dlouholetou tradicí. Sešli jsme se opět s dětmi z oddílů Sýčfíni a Třináctka. Soutěžili jsme v různých tábornických dovednostech. Letos se nás zúčastnilo celkem padesát jedna, z toho Medvědů a Medvíďat dvacet jedna.

V mladších jsme utvořili tři soutěžní družstva a ve starších dvě. Vázali jsme uzly, stavěli stan, určovali azimut, zkoušeli člunkový běh i Finskou stezku, přepalovali provázky, vařili vejce, poznávali rostliny a živočichy.

V sobotu večer jsme společně poseděli u táborového ohně a zazpívali si spoustu písniček. Také jsme tam ochutnali soutěžní oddílová jídla, uvařená z potravin, které jsme odpoledne hledali v okolním lese.

V neděli dopoledne jsme kromě balení ještě dokončili soutěže družstev a také proběhlo slavnostní vyhodnocení všech soutěží. Štít táborníka získala Třináctka a Štít táborníčka jsme vyhráli my. Počasí bylo v sobotu i v neděli krásně slunečné, jen v pátek večer jsme zmokli při stavbě stanů. Už teď se těšíme až sem za měsíc přijedeme na tábor.