Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Za praotcem Vaňkem – 2010

Již po jedenácté jsme vyrazili na první oddílovou výpravu v novém roce na vrch Říp. Letos jsme si znovu vyjeli autobusem. Celkem se nás na vrcholu Řípu u rotundy sešlo padesát devět a to od předškoláků až po dospěláky i poněkud zralejšího věku.

Cestou na vrchol jsme hledali stopy praotce Vaňka a luštili z nich tajenku. Nahoře jsme se občerstvili výbornými bramboráčky a vyrazili ještě společně obejmout rotundu, s hlubokým uspokojením jsme pak před ni zabodli osobní vrcholové vlaječky a vychutnali si pocit vítězství nad vlastní pohodlností. Pět členů vrcholového družstva dokonce dorazilo o den dřív a po nočním výstupu přímo u rotundy bivakovalo.

Počasí bylo celkem příjemné, napadla spousta čerstvého sněhu. Stromy krásně svítily svými bíle obalenými větvemi a spousta mladších i starších účastníků sjela z kopce na igelitových taškách nebo i bez nich.

Pak jsme si ještě prohlédli muzeum v Mělníku, kde se nám prohlídka velmi líbila. Viděli jsme tam spoustu historických dětských kočárků a výstavu starých mechanických hraček i s velkým kolejištěm. Cestou domů jsme přemýšleli, jaké sněhové podmínky budou na Řípu příští rok.