Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Sraz turistických oddílů

V mladších jsme utvořili čtyři soutěžní družstva a ve starších tři. Vázali jsme uzly, luštili morseovku, určovali azimut, poznávali rostliny, živočichy i hrady a zámky, zatloukali hřebíky, zapalovali a přenášeli oheň, chodili poslepu i běhali na čas.

Také jsme zachraňovali pulce a rybičky, kteří uvízli na naší louce, když se tudy prohnala voda z vypouštěného rybníku od blízkého statku.

V sobotu večer jsme společně poseděli u táborového ohně a zazpívali si spoustu písniček. Také jsme vyhodnotili nejlepší vystoupení herců a zpěváků.

V neděli dopoledne kromě balení ještě proběhly soutěže specialistů - Radista = Sára Englišová, Stavitel - Vojta Bartoš, Sportovec = David Kryštof, Bankéř = Markéta Velebilová, Přírodovědec = Dominika Tolimatová (ta jediná je od Sýčfínů). Také jsme slavnostně vyhodnotili všechny soutěže. Štít táborníka získali Sýčfíni a Štít táborníčka jsme vyhráli my. Počasí bylo v sobotu i v neděli pěkné. Už teď se těšíme až sem za měsíc přijedeme na tábor.