Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Plnou parou do historie

sobota 6.10.2012

Vydali jsme se na výlet pořádaný pražskými domy dětí a mládeže. Nejprve jsme se tři hodiny plavili historickým kolesovým parníkem „Vltava“ z Prahy do Štěchovic, cestou proti proudu řeky Vltavy jsme projeli dvěmi plavebními komorami. Ve Štěchovicích jsme se rozdělili na dvě části.

První skupina (asi dvě třetiny z nás) si napřed prohlédla přehradní elektrárnu se dvěma Kaplanovými turbínami napájenými z přehradního jezera a jednou vysokotlakou turbínou, ke které je voda přiváděna potrubím z nádrže na vrchu Homole. Betonová hráz přehrady je vysoká 22,5 m a dlouhá 120 m, součástí přehrady je unikátní plavební komora (jedna z nejvyšších na světě). Uvnitř elektrárny jsme přes hukot vody většinou pořádně neslyšeli průvodce. Pak jsme přejeli autobusem do Jílového, kde jsme prozkoumali štolu Halíře související se zdejší těžbou zlata. Moderním způsobem ražená štola má unikátní profil v podobě kosočtverce, který je daný strukturou uložených hornin.

Druhá skupina přejela autobusem do Muzea v Jílovém u Prahy, kde si účastníci prohlédli expozici o historii těžby zlata v okolí i krásné drátěné výrobky. Pak pokračovali autobusem do Vojenského technického muzea v Lešanech. Nejvíce se jim líbily historické tanky (je tam i růžový tank z pražského Smíchova), různá obrněná vozidla a raketová technika.  

Setkali jsme se spolu zase všichni při návratu v našem zvláštním motoráčku. Celkem nás bylo čtyřicet dva. Počasí nám přálo a celý den svítilo sluníčko.