Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Sraz turistických oddílů 2012

Stejně jako v minulých letech jsme strávili první červnový víkend na naší táborové základně u Čestína na Kutnohorsku. Společně s dětmi z oddílů Sýčfíni a Třináctka jsme si ověřili v různých soutěžích své zálesácké dovednosti. Letos se nás zúčastnilo celkem padesát, z toho Medvědů a Medvíďat bylo devatenáct. Počasí nám přes nepříznivou předpověď vyšlo přímo nádherně - zmokli jsme jen v pátek cestou od autobusu, jinak jsme si užili sluníčko.

Soutěžilo se ve tří až pětičlenných týmech. Utvořili jsme dvě soutěžní družstva v mladších i ve starších. Uzlovali jsme, poznávali zvířata i rostliny, vařili na ohni vejce, hledali v mapě i v terénu pomocí buzoly, stavěli kamennou věž, šroubovali matičky, běhali pro měsíční kameny i vzpomínali při kimovce, bloudili poslepu po louce a luštili morseovku. Večer proběhly čtyři mezioddílové soutěže - Číslované kartičky, Úkolovka, Časová trefovaná a závěrem dost náročný Lov zvířat.

V sobotu večer jsme poseděli u táborového ohně a zazpívali si spoustu písniček. V neděli dopoledne jsme sbalili stany i své ostatní věci a seznámili jsme se s výsledky soutěží - získali jsme Štít táborníčka a Sýčfíni Štít táborníka. Po obědě a úklidu jsme vyrazili na autobus, který nás dovezl do Janovic na vlak.