Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Ringo

24.5.2014

Sešli jsme se na zahradě MDDM v Čelákovicích už na čtrnáctý ročník turnaje. Soutěžilo šestnáct tříčlen-ných družstev podle pravidel rekre-ačního ringa a to ve třech věkových kategoriích: MINI (do 11 let), Junioři (12-15 let), Senioři (nad 15 let).

Po registraci týmů a zahájení turnaje se rozběhly na všech třech hřištích líté boje. Počasí nám přálo, sluníčko se sice nejprve schovávalo za hrozivé mraky, ale odpoledne už se na nás vesele smálo. Nakonec jsme rozdali diplomy a ceny soutěžícím.

Mini
1. Bonbóni (Medvědi) ............... 4 body
2. Žluťásci (Medvědi) .............. 2 body
3. Tygříci (Sýčfíni) .................. 0 bodů

Junioři
1. Geojunior (Medvědi) ............. 8 bodů
2. Gameover (Sýčfíni) ............... 6 bodů
3. Nutelly (Medvědi) ................ 5 bodů
4. Nechtenásbeat (Medvědi) ... 2 body
5. Ptakopysci (Medvědi) ........... 0 bodů

Senioři
1. Rovně (Sýčfíni) .................... 14 bodů
2. Doleva (Sýčfíni) ………………... 12 bodů
3. G1 (Medvědi) ......................... 12 bodů
4. Něcokrátkýho (Medvědi) .... 9 bodů
5. Hops (Medvědi) .................... 8 bodů
6. Doprava (Sýčfíni) ................ 4 body
7. Macíčci (Medvědi) ................ 4 body
8. Šmrťky (Medvědi)................. 1 bod