Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Vánoční Praha

sobota 29.11.2014

Tentokrát jsme si nejprve prohlédli Muzeum Karla Zemana u Karlova mostu. Jeho stálá expozice představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana. Vyzkoušeli jsme si filmové triky, kterými Zeman proslavil českou kinematografii 20. století. Procházeli jsme tam totiž vlastně filmovými scénami a ateliéry, ve kterých jsme se mohli – přímo mezi kulisami – i natáčet v akci. Takže jsme se třeba vznesli na létajícím stroji nebo se prošli po měsíci Barona Prášila. Zajímavé byly i filmové kostýmy a filmové ukázky s triky.

Následovala skoro hodinová plavba parníkem po Vltavě. Cestou k přístavišti jsme obdivovali malý můstek přes Čertovku úplně obsypaný mileneckými zámečky a známou Lennonovu zeď na Kampě po nedávném zabílení už zase pokrytou barevnými výtvory. Tato zeď na Velkopřevorském náměstí čtyři metry vysoká a asi čtyřicet metrů dlouhá na počátku osmdesátých let posloužila neznámému street-artovému umělci k připomenutí tragického konce Johna Lennona. Další ctitelé Beatles i mírového hnutí vůbec v jejím pokreslování tehdy pokračovali i za cenu nepříjemností s policií. V minulosti byla tato zahradní zeď označována jako “Zeď nářků.‘‘ To proto, že si na omítku zdi lidé vylévali svá srdce a zanechávali po sobě různé vzkazy či milostné básně.

Pak jsme přešli Karlův most a uličkami starého města jsme prošli na Betlémské náměstí, abychom tradičně navštívili vánoční výstavu pod Betlémskou kaplí „Betlémské zvonění“, kde kromě nejrůznějších betlémů a vánočních stromků jsme tentokrát našli také množství zvonů a zvonků z celého světa (orientální i budhistické zvony, vodní zvon apod.). Betlémy byly vyrobeny z nejrůznějších materiálů - ze dřeva, kůry, drátu, skla, korálků, žaludů, kamenů, šišek, vizovického těsta, kukuřičného šustí, slámy, hoblin i papíru. Také ovšem malované na dřevě i skle nebo kamenech či perníku. Někteří z nás si tam nakoupili drobné dárky pod stromeček. Celkem nás bylo dvaatřicet.