Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

S Medvědy za poznáním

sobota 13.6.2015

Tentokrát jsme se vydali na autobusový zájezd do Jižních Čech. Počasí bylo krásně slunečné, začalo pršet až na zpáteční cestě. Tohoto výletu se nás zúčastnilo celkem třicet pět.

Nejprve jsme navštívili Temelín. Jaderná elektrárna Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic. Na jaře 2003 se elektrárna s instalovaným elektrickým výkonem 2000 MW stala největším energetickým zdrojem ČR. V bezprostřední blízkosti této elektrárny jsme si prohlédli v renesančním zámečku Vysoký Hrádek její informační centrum s rozsáhlou expozicí tématicky spojenou s jadernou energií. Tady nás asi nejvíc zaujala Mlžná komora - přístroj na zviditelnění drah elektricky nabitých částic (alfa, beta a zbytků kosmického záření). V dalších patrech expozice jsme si prohlédli i simulátor obslužného panelu, který ve zjednodušené formě řídí běh elektrárny. A na modelu reaktoru jsme si všichni chtěli zkusit zvyšovat výkon reaktoru až k hranici, kdy dojde k přetížení.

Potom jsme ještě přejeli do blízkého Týna nad Vltavou, kde jsme se při osmikilometrové romantické okružní plavbě po řece Vltavě plavili asi hodinu krásnou přírodou na palubě malé lodi Regent. Po proudu jsme dopluli až k soutoku Vltavy s Lužnicí. Také jsme si prohlédli střed městečka a většina z nás prošla dobrodružnou cestou středověkými podzemními chodbami pod náměstím.