Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Velký turnaj v Ringu

16.5.2015

Sešli jsme se na zahradě MDDM v Čelákovicích už na patnáctý ročník turnaje. Soutěžilo dvacet tříčlen-ných družstev podle pravidel rekre-ačního ringa a to ve třech věkových kategoriích: MINI (do 11 let), Junioři (12-15 let), Senioři (nad 15 let).
    
Po registraci týmů a zahájení turnaje se rozběhly na všech třech hřištích líté boje. Počasí nám přálo, sluníčko se na nás smálo po celý den. Nakonec jsme rozdali diplomy a ceny soutěžícím.

Mini
1. Bělásci (Medvědi) ............... 6 bodů
2. Vlčíci (Sýčfíni) ................... 4 body
3. Sýčci (Sýčfíni) ................... 3 body
4. Velká 6 (Medvědi) ………….… 0 bodů

Junioři
1. Raxacorico (Medvědi) .......... 10 bodů
2. Gameover (Sýčfíni) ............. 10 bodů
3. Kyseliny (Medvědi) ................ 9 bodů
4. Lasthope (Sýčfíni) ……………... 6 bodů
5. Cukrouši (Medvědi) ............... 6 bodů
6. Vendeta (Medvědi) ……………… 4 body
7. Sparta (Medvědi) ……………….…0 bodů

Senioři
1. Mámeto! (Sýčfíni) ................. 14 bodů
2. Upotoka (Sýčfíni) ……………... 13 bodů
3. Ajeto! (Sýčfíni) .................... 13 bodů
4. Šlapeto (Sýčfíni) …………….... 12 bodů
5. G1 (Medvědi) ........................ 12 bodů
6. Bezmyši (Medvědi) ................ 7 bodů
7. Neznámí (Medvědi) ................ 5 bodů
8. Mojezuby (Medvědi)............... 3 body
9. Alfa§omega(Medvědi) ………… 0 bodů