Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Za praotcem Vaňkem

Oddílová výprava na vrch Říp – sobota 3.1.2015

Letos už po šestnácté jsme vyrazili na první oddílovou výpravu v novém roce na vrch Říp a to zase autobusem, někteří přijeli vlastními auty. Celkem se nás na vrcholu Řípu u rotundy sešlo sedmdesát a to od předškoláků až po dospěláky i poněkud zralejšího věku.

Cestou na vrchol jsme hledali stopy praotce Vaňka a luštili z nich tajenku. Letos to byl opravdu dobrodružný výstup, protože počasí sice bylo tentokrát celkem příjemné, ale cesta na vrchol i celý vršek kopce kolem restaurace i rotundy byl pokrytý vrstvou ledu. Nahoře jsme se občerstvili výbornými bramboráčky a vyrazili ještě společně obejmout rotundu, s hlubokým uspokojením jsme pak před ni zabodli osobní vrcholové vlaječky a vychutnali si pocit vítězství nad vlastní pohodlností. Devět členů vrcholového družstva dokonce dorazilo o den dřív a po nočním výstupu přímo u rotundy bivakovalo.

Po sestupu z Řípu jsme přejeli autobusem do Terezína, kde jsme si prohlédli místní Automuzeum s expozicí historických automobilů a motocyklů.