Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Pohybové hry

Vede Eva Bukačová a Naďa Pokorná.

Kroužek "pohybovek" je rozdělen podle věku dětí na dvě skupiny – pro děti od 3 do 5 let a pro předškoláky a děti z první třídy. Pohybovky pro menší děti jsou pouze 45 minut, pro starší děti trvají 60 minut. Je to samozřejmě z důvodu udržení pozornosti. Cvičíme bez přítomnosti rodičů.

Již několikátý rok máme stejný cvičební čas - středy od 15:30 do 16:15- malé děti a od 16:30 do 17:30 –předškoláci.

Cvičíme v malé tělocvičně základní školy v Komenského ulici v Čelákovicích. Pohybové hry jsou významným psychomotorickým prostředkem, rozvíjíme zde určitou pohybovou schopnost dítěte v jednotlivých aktivitách (rychlost,obratnost, vytrvalost, síla apod.)