Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Táborové muzicírování

Táborové muzicírování

Vede Jaromír Štěpán

Cílem kroužku je hravou formou seznámit děti se základy hry na kytaru, používání rytmických nástrojů, zpívání v kolektivu, naučení se táborových písniček.

Kroužek je určen dětem 1. - 9. třídy, mládeži i dospelým.

Kde: MDDM

Kdy: NEDĚLE ve vypsaných termínech na plakátku (níže)  16:00 - 18:00

Vzdělávání v této oblasti vede účastníka k utváření a rozvíjení klíčových kompetenci:

rozvíjení pozitivního vztahu k hudbě a jeho vnímání

rozvíjení interpretačních dovedností

rozvíjení hudebních dovedností (rytmus, improvizace, zpěv)

poznávání národní  kultury, tábornictví, historie trampinku