Městský dům dětí a mládeže

MDDM Čelákovice p. o.

Naší filozofií je učení se prostřednictvím hry, protože nabízíme dětem podnětné prostředí. Zájmové vzdělávání je realizováno širokou nabídkou aktivit, formou pravidelných, příležitostných, výchovně vzdělávacích, táborových, rekreačních i spontánních činností.

Celodenní provoz
Spousta zábavy
Zájmové kroužky
Přátelské prostředí

Naše základní hodnoty

img1 Učení a zábava
Poskytujeme širokou nabídku aktivit, formou pravidelných,
příležitostných, výchovně vzdělávacích, táborových, rekreačních i spontánních činností.
img2 Priority
Rozvíjet své zájmy i talent, motivovat k získávání nových poznatků, zkušeností, dovedností i návyků. Naučit se je realizovat v kolektivu ostatních účastníků.
img3 Cíle
Základním cílem MDDM je rozvoj klíčových a odborných kompetencí, kterými lze podpořit tvorbu osobnosti účastníka zájmového vzdělávání.
img4 Aktivity
Vybíráme takové činnosti, které podpoří rozvoj osobních zájmů, zálib a talent. Přispíváme k seberealizaci, prohlubování sebereflexe a zdravému zvyšování sebevědomí.
66
různých kroužků
10
stálých pracovníků
36
externích lektorů
13
různých táborů
986
odučených hodin

Náš tým zaměstnanců

Všichni zaměstnanci mají přístup k odbornému vzdělávání, které zahrnuje programy školení a profesionálního rozvoje.

avatar-zena
Pedagog volného času
avatar-zena
Pedagog volného času
avatar-zena
Asistentka ředitelky
avatar-zena
Mateřská dovolená
avatar-zena
Vedoucí odd. sportu a turistiky
avatar-zena
Vedoucí propagace a výtvarného oddělení
avatar-zena
Vedoucí propagace a výtvarného oddělení
avatar-zena
Uklízečka a správce
já
Pokladní, hospodářka

Náš tým lektorů

avatar-zena
Lektorka zájmových útvarů
avatar-muz
Lektor zájmových útvarů

Spolupracujeme