Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Okresní finále VE VOLEJBALE

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, Havlíčkova 691

                 OKRESNÍ RADA AŠSK  PRAHA - VÝCHOD

 

      p r o p o z i c e

okresního finále – VE VOLEJBALE

 

kategorie   IV. dívky, chlapci

                                                      

okres   PRAHA - VÝCHOD

 

1.Pořadatel:                            MDDM ČELÁKOVICE,příspěvková organizace,

OR AŠSK PRAHA – VÝCHOD, pobočný spolek,

                                               Čelákovice, Havlíčkova 691

 

2. Adresa sportovní kanceláře:         bukacka@seznam.cz, 603724237                

3. Termín konání:                  19. dubna 2018

 

4.  Místo konání:                   Čelákovice – volejbalové kurty u Labe /naproti Městskému fotbalovému stadionu/

5.  Účastníci:                          výběr školy

6.  Kategorie:                         IV. kategorie dívek a chlapců

 roč. nar. /2004,2003,2002,2001/

ZŠ 2. stupeň /6. – 9.třída + odpovídající ročníky víceletých gymnázií/

7.Ředitel soutěže :                  Mgr. Klaudová Klára

8.Přihlášky:                             Písemně, nebo e-mailem zašlou vedoucí družstev

                                                do 16. dubna 2018 na adresu: Eva Bukačová, MDDM

                                                Čelákovice, Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice

                                                 e-mail: bukacka@seznam.cz, tel. 603724237

                                                

9. Příspěvek účastníků:                     není    

10. Prezence:                                           čtvrtek 19. 4. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   v 8. 30 hodin na     volejbalových kurtech

                                         Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou

                                          ředitelem  školy                       

                                                        porada vedoucích a losování: 8.45 hod.

11. Zahájení :                                 9.00 hod.

12.Dozor nad žáky:    Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola (viz      vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7, odst.2). Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva.

 

13.Zdravotní zabezpečení:                Základní ošetření provede zdravotní dozor

                                                           Každý účastník musí mít sebou průkazku ZP

 

 

14.Podmínky účasti:  V družstvech  mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.

 

15.Materiální zabezpečení:   Každé družstvo má jednotné dresy. Sportovní obuv musí být vhodná na antuku. Pořadatel nezapůjčí míč na rozcvičení.

 

16.Rozhodčí :                         Zajišťuje a deleguje pořadatel

 

17.Protesty:                            Podá vedoucí družstva písemně s vkladem 300 Kč nejpozději 10 minut po skončení utkání sportovnímu  řediteli.V případě zamítnutí vklad propadá. Řeší soutěžní komise ve složení:

                                               ředitel turnaje

                                               hlavní rozhodčí

                                               zástupce družstev

 

18. Pravidla:                          Hraje se dle platných pravidel volejbalu

                                               dívky –výška sítě – 220 cm, není povolen start libera

                                               chlapci – výška sítě 230 cm

19. Systém soutěže:               Bude určen dle počtu přihlášených družstev.

                                               Další postup bude stanoven dle skutečného počtu účastníků.

20. Určení pořadí :                 1. počet bodů

                                               2. vyšší poměr setů

                                               3. vyšší poměr míčů

                                               4. výsledek vzájemných zápasů

                                               5. los

21. Ceny:                                Každé družstvo obdrží diplom za umístění.

                                               Věcné ceny za 1. – 3. místo pro družstva a poháry

                                              

                                  

22. Různé:                   - v provozu bude kiosek s nabídkou základního občerstvení

 

- šatní prostory omezené; pořadatel neručí za osobní věci účastníků

                                     soutěže

 

                                    - účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti ztrátám, krádeži

                                      a úrazu

                                  

Vedoucí družstev zodpovídají za to, že členové družstva budou po

celou dobu soutěže udržovat pořádek na sportovišti i v přilehlých prostorách; pokud bude zjištěno poškození zařízení areálu, bude požadovaná finanční náhrada.

Důležité upozornění: hraje se na hřištích s antukovým povrchem.

 

 

 

                                                                                                          Bukačová Eva

organizátor MDDM,p.o.

Čelákovice