Projekty

Naše škola realizuje projekt: MDDM Čelákovice – Šablony II.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012594 podpořený z výzvy MŠM: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Tento projekt je spolufinancován EU.
Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

 

plakat_projekt_EU_MDDM_Celakovice