Sport

Portrait of beautiful preschool girl playing circle games, holding hands together with friends, sitting on rainbow parachute in gym
Neposedná gymnastika

Nápravná a kompenzační cvičení pro děti a pro osoby se zdravotním omezením

děti – středa 15 – 16 hod (cvičení rovná záda, správné držení těla)

osoby se zdravotním omezením – středa 16 – 17 hod