Pedagog volného času

Eva Bukačová

Eva Bukačová

pedagog volného času – vedoucí odd. sportu a turistiky

Upevnit u sportovců všechny dovednosti při hře a naučit je správným návykům při řešení různých herních situací, upevnění týmové spolupráce a týmového ducha, rozvíjet pohybové dovednosti, podporovat rozvoj talentu, upevnění soutěžního ducha, rozvoj sociálních dovedností dětí (samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, umění prohrávat, kolektivní spolupráce, rozvíjení smyslového vnímání a kladných emočních vztahu, individuální rozvoj) rozvíjení pohybu, uvolnění a relaxace, zdravá soutěživost, podpora sebevědomí, seznamování s novými lidmi při společných pobytových akcích.