Martina Slováková

Martina Slováková

Martina Slováková

Pedagog volného času – vedoucí propagace a výtvarného oddělení

Přirozenou cestou seznamovat žáky s různými druhy materiálů, nářadím a náčiním. Rozvíjet estetické cítění, pozorování okolního světa, inspirovat se přírodou. Učit děti přírodu vnímat jako nedílnou součást života a podporovat kladný vztah k ochraně životního prostředí. Tvořit z přírodnin a recyklovat. Využívat odpadových materiálů pro další zpracování. Podporovat
rozvoj jemné motoriky pomocí střídání různých druhů technik. Učí se pracovat čistě a bezpečně.

Vytvoření kvalitního propagačního materiálu (malovaný, kreslený, graficky zpracovaný letáček nebo plakát), umístění informací na web, FB, instituce ve městě, nástěnky města, předávání ústních informací.