Ředitelka MDDM

Naděžda Pokorná

ředitelka MDDM Čelákovice

Činnost domů dětí a mládeže je různorodá, v každém školním roce reaguje na požadavky klientů – účastníků zájmového vzdělávání. Není možné stanovit cíle a realizovat kvalitní výuku a vzdělávání bez schopnosti přizpůsobit se potřebám veřejnosti. Vytyčení cílů v procesu zájmového vzdělávání v MDDM neurčuje jen kvalitu pedagogického působení, ale i celý ráz a vlastní identitu školského zařízení.

nada-pokorna_120x160_1505206960