MDDM p.o. Čelákovice

je mimoškolní zařízení, které nabízí širokou škálu zájmových kroužků, pravidelných akcí, zimních i letních táborů pro všechny věkové kategorie dětí Kompletní program MDDM

Zájmové kroužky

Navštivte nás a určitě si vyberete z naší nabídky kroužků, ať už sportovní, výtvarných a mnoho dalších. Kompletní nabídka

Chcete se zúčastnit?

Přihlaste se a pojeďte s námi na akce, kde si užijeme spoustu zábavy a legrace. Rezervační formulář

Prohlédněte si web

Ještě neste rozhodnuti? Přijďte se mezi nás přesvědčit nebo můžete využít kontaktů. Kontaktní informace

Čelákovická hodinovka

Legendární běžecký závod, který se v tomto roce uskuteční po 57. Více informací (klikněte prosím)

Naše základní hodnoty

img1 Učení a zábava
Poskytujeme širokou nabídku aktivit, formou pravidelných,
příležitostných, výchovně vzdělávacích, táborových, rekreačních i spontánních činností.
img2 Priority
Rozvíjet své zájmy i talent, motivovat k získávání nových poznatků, zkušeností, dovedností i návyků. Naučit se je realizovat v kolektivu ostatních účastníků.
img3 Cíle
Základním cílem MDDM je rozvoj klíčových a odborných kompetencí, kterými lze podpořit
tvorbu osobnosti účastníka zájmového vzdělávání.
img4 Aktivity
Vybíráme takové činnosti, které podpoří rozvoj osobních zájmů, zálib a talent. Přispíváme k seberealizaci, prohlubování sebereflexe a zdravému zvyšování sebevědomí.

Zájmové vzdělávání

výchovná, vzdělávací a zájmová (celoročně pracující zájmové útvary - kroužky, kurzy, kluby a oddíly).
je založena na vytváření vhodných podmínek a zajištění kvalitních lektorů a pedagogů
výchovná, vzdělávací a zájmová - tematicky zaměřená, rekreační, odborná, prezentační a další
začleňujeme účastníky s různými druhy znevýhodnění do vzdělávacího procesu nenásilnou formou
pobytové akce, patří k tradičním formám činností nabízených MDDM, každoročně organizujeme zahraniční i tuzemské tábory
forma vzdělávání, která se stala nedílnou součástí činnosti MDDM. S postupným rozšiřováním nabídek

Kroužky

Školní rok 2020/2021 začal.

Připojíte se k nám?

Zastavte se u nás v MDDM Čelákovice.

MDDM Čelákovice p. o.

Naší filozofií je učení se prostřednictvím hry, protože nabízíme dětem podnětné prostředí. Zájmové vzdělávání je realizováno širokou nabídkou aktivit, formou pravidelných, příležitostných, výchovně vzdělávacích, táborových, rekreačních i spontánních činností.

Celodenní provoz
Spousta zábavy
Zájmové kroužky
Přátelské prostředí

Novinky - příspěvky

Vaše ohlasy