Naše základní hodnoty

img1 Učení a zábava
Poskytujeme širokou nabídku aktivit, formou pravidelných,
příležitostných, výchovně vzdělávacích, táborových, rekreačních i spontánních činností.
img2 Priority
Rozvíjet své zájmy i talent, motivovat k získávání nových poznatků, zkušeností, dovedností i návyků. Naučit se je realizovat v kolektivu ostatních účastníků.
img3 Cíle
Základním cílem MDDM je rozvoj klíčových a odborných kompetencí, kterými lze podpořit
tvorbu osobnosti účastníka zájmového vzdělávání.
img4 Aktivity
Vybíráme takové činnosti, které podpoří rozvoj osobních zájmů, zálib a talent. Přispíváme k seberealizaci, prohlubování sebereflexe a zdravému zvyšování sebevědomí.

Zájmové vzdělávání

výchovná, vzdělávací a zájmová (celoročně pracující zájmové útvary - kroužky, kurzy, kluby a oddíly).
je založena na vytváření vhodných podmínek a zajištění kvalitních lektorů a pedagogů
výchovná, vzdělávací a zájmová - tematicky zaměřená, rekreační, odborná, prezentační a další
začleňujeme účastníky s různými druhy znevýhodnění do vzdělávacího procesu nenásilnou formou
pobytové akce, patří k tradičním formám činností nabízených MDDM, každoročně organizujeme zahraniční i tuzemské tábory
forma vzdělávání, která se stala nedílnou součástí činnosti MDDM. S postupným rozšiřováním nabídek

Kroužky

Školní rok 2018/2019 začal.

Připojíte se k nám?

Zastavte se u nás v MDDM Čelákovice.

MDDM Čelákovice p. o.

Naší filozofií je učení se prostřednictvím hry, protože nabízíme dětem podnětné prostředí. Zájmové vzdělávání je realizováno širokou nabídkou aktivit, formou pravidelných, příležitostných, výchovně vzdělávacích, táborových, rekreačních i spontánních činností.

Celodenní provoz
Spousta zábavy
Zájmové kroužky
Přátelské prostředí

Novinky - příspěvky

Vaše ohlasy